Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 17 juni 2020, over deze onderwerpen: De Kolonie

Maandag stond het aanbestedingsdossier van de cascorestauratie fase 5 en 6 op de agenda. Het gaat hier dus over het woonstalhuis noord en de 2 koeienstallen. Even enkele zaken op een rijtje: de gemeente heeft van agentschap onroerend erfgoed de toestemming gekregen om de termijn om dit project te …

Op 16 september 2019, over deze onderwerpen: De Kolonie, Financiën, Gemeenteraad, Jeugd, Mobiliteit, Sociale zaken, Sport, Veiligheid

In de bijlage kan je ons verslag van de gemeenteraad van september terugvinden.  We kregen een uitéénzetting over het mobiliteitsplan van de provincie. In maart keurden we de verdere samenwerking al goed, maar op onze vraag kwam er nu wat meer duiding hierover.  Ook stelden we vragen over verkeer, …

Op 22 februari 2019, over deze onderwerpen: De Kolonie

De gemeente Merksplas moet alweer op zoek naar een nieuwe concessiehouder voor de uitbatingvan de brasserie, de polyvalente ruimtes en de gastenkamers op de Kolonie. N-VA Merksplaskaartte de situatie tijdens de gemeenteraad van februari aan, vooral met de vraag om voor deuitbating een …

Op 5 februari 2019, over deze onderwerpen: De Kolonie

Elke twee jaar reikt de Raad van Europa een Europese Landschapsprijs uit. Dit jaar was het aan Vlaanderen om de Belgische voorronde te organiseren. Het landschap Wortel- en Merksplas-kolonie kwam als winnaar uit de bus. Het dossier wordt nu ingediend voor een beoordeling op Europees niveau …

Op 17 augustus 2018, over deze onderwerpen: De Kolonie, Sociaal weefsel, Sociale zaken

Met N-VA Merksplas zijn we reeds lang vragende partij voor sociale tewerkstelling in de Kolonie. Vandaag konden we in de krant lezen dat Merksplas een stap zet in de richting die wij willen. We zijn enorm blij met de steun die de provincie hierbij aan onze gemeente geeft. N-VA pleitte reeds lang …

Op 24 juni 2018, over deze onderwerpen: De Kolonie

In de Arabische eilandstaat Bahrein vindt van 24 juni tot 4 juli de jaarlijkse vergadering van het Unesco Werelderfgoedcomité plaats. Zaterdag 30 juni beslist Unesco of de zeven Koloniën van Weldadigheid, vijf in Nederland, een in Merksplas en een in Wortel, worden opgenomen in de erfgoedlijst. Het …