Gemeenteraad april 2017

Er stonden op deze gemeenteraad ook weer geen al te zware dossiers op het programma.

Een aantal antwoorden op interpellaties van ons en vragen die we stelden willen we echter niet onthouden.

De voorrangsregels voor een sociale huurwoning worden aangepast, dat maakt dat Spetsers gemakkelijker kunnen terugkeren, ook als ze lange tijd niet meer in Merksplas hebben gewoond.

Zo deelt het bestuur onze zorg niet over de algemene ouderdom van de oude rijkswachtwoningen die nu aangekocht worden.  We zien maar niets gebeuren op de site van het parochiehuis, vandaar dat we nogmaals gevraagd hebben naar een stand van zaken.

Een aantal maanden na de ondertekening van het SAVE-charter leek het ons de moeite om een stand van zaken van de acties te vragen, zie hier voor het antwoord.