Lokaal werk

Ons programma is een uitnodiging en een warme oproep aan alle Spetsers om mee te bouwen aan een betere toekomst. Samen kunnen we van Merksplas een meer comfortabele, meer creatieve en meer moderne samenleving maken. Een plek waar iedereen kan dromen en vooruitkomen…


Ons programma is gemaakt rond verschillende onderwerpen zoals milieu, mobiliteit, enz. Binnen onze fractie (Tine en Luc) hebben we de verschillende onderwerpen (beleidsdomeinen) verdeeld naargelang onze achtergronden en persoonlijke interesses.

De volledige lijst van onderwerpen kun je rechts op deze pagina terugvinden. Bij elk onderwerp staat er ook wie er gespecialiseerd in is. 

 

In onze plannen met elk van die domeinen zal je de volgende 7 krachtlijnen terug zien komen:

1. N-VA Merksplas pleit voor veiligheid en ordehandhaving

Criminaliteit, drugsmisbruik en inbraken zorgen ervoor dat mensen zich onveilig voelen. Het kan niet zijn dat zij die zich misdragen, ons dorp minder aangenaam maken voor hen die zich wel gedragen. De N-VA wil het veiligheidsgevoel verhogen door meer politie in het straatbeeld maar ook door heel wat preventieve maatregelen in te voeren.

2. Bereikbaarheid zorgt voor een bloeiend centrum

Om de mobiliteit te bevorderen is veiligheid en een goede doorstroming en afstemming van verkeer belangrijk. Vanuit de oppositie werkten we reeds aan meer duidelijkheid voor de zone 30  en het ondertekenen van het Save-charter.  N-VA wil verder werk maken van een aangepast parkeerbeleid en een vlotte doorstroming van het verkeer.

3. N-VA kiest voor een sociaal Merksplas waar elke Spetser zich thuisvoelt

N-VA wil van Merksplas een plek maken waar iedereen zich thuis voelt. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten vervult, vormt hiervoor een belangrijke voorwaarde. Wij werken concrete maatregelen uit specifiek voor onze jongeren en senioren om hen hierbij te betrekken.

4 - N-VA kiest voluit voor een toegankelijk en inclusief Merksplas

N-VA gaat volop voor een inclusief beleid voor mensen met een beperking. Voor zowel hen, als voor de minder mobiele, oudere bevolking en voor mensen die met een kinderwagen op stap zijn, is de toegankelijkheid van ons dorp erg belangrijk. Daarnaast willen we dat iedereen gemakkelijke toegang krijgt tot informatie en gemeentelijke documenten.

5. Een welvarend Merksplas, daar tekent N-VA Merksplas voor!

De interactie en samenwerking tussen het bestuur en onze landbouwers en ondernemers kan echt wel beter. Als N-VA willen wij specifieke aandacht voor onze landbouwers en voor de bedrijven actief in de voedingsindustrie, sectoren waarin wij bedrijven hebben die behoren tot de wereldtop. Samen zetten we Merksplas nog sterker op de kaart wat leidt tot een win-winsituatie. Wat de gemeente betreft is het voor N-VA belangrijk om, net als in een gezin, niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Enkel op die manier blijft onze gemeente op de lange termijn financieel gezond.

6. N-VA wil inzetten op toerisme en De Kolonie

Wie toerisme zegt, denkt aan vrije tijd. Toch heeft toerisme ook een zeer groot economisch belang. N-VA is ervan overtuigd dat Merksplas in de toekomst een kwalitatief hoogstaand toeristisch aanbod kan bieden. De Kolonie speelt hierin uiteraard een grote rol. Ook daarbuiten hebben we heel wat te bieden rond toerisme. Het is voor N-VA essentieel om het aanbod optimaal te promoten en bekend te maken bij de relevante doelgroepen.

7. N-VA is trots op onze Vlaamse identiteit

We mogen trots zijn op onze Vlaamse identiteit en op onze manier van leven. Met N-VA Merksplas geloven wij erg in gemeenschapsvorming. Wij hebben in Merksplas ook veel mooie tradities en die moeten we in ere houden. Door straat- of wijkfeesten en ook grotere evenementen te steunen willen we het dorpsgevoel bij de inwoners blijven aanwakkeren. Nieuwkomers dienen een inburgeringscursus te volgen. Hierbij dient ook aandacht besteed te worden aan het leren kennen van onze gewoontes en tradities.