Ruimtelijke ordening

Verantwoordelijke gemeenteraadsleden: Luc Holthof & Tine van der Vloet

Complexe materie

Ruimtelijk beleid is een complexe materie. Er moet een goed evenwicht gevonden worden tussen de ontwikkeling van onze gemeente en het behoud van het landelijke karakter. In onze gemeente zijn zeker een aantal inbreidingsgebieden ter beschikking waarbij er geen impact is op dit landelijke karakter. Dit zijn dan zones in de dorpskern die tussen bestaande straten liggen.

Door de complexiteit en de impact van dit ruimtelijk beleid is het nodig om experts in te schakelen maar tegelijkertijd moeten de burgers genoeg inspraak krijgen in de plannen. Die betrokkenheid kan gebeuren via de wijken die zich rond de te ontwikkelen zone bevinden.

Daarom willen wij de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening optimaliseren en verkavelingsaanvragen moeten goed begeleid worden.

De verschillende woonvormen kunnen meer gepromoot worden (denk hierbij aan kangoeroewoningen, aanleunwoningen enz.) en braakliggende gronden kunnen geactiveerd worden.

Pleinen

In de dorpskern kunnen ook meer (en betere) open ruimtes gecreëerd worden op en rond pleinen.

Speelpleinen moeten veilig zijn, mogen kleurrijker worden en kunnen verder uitgerust worden met goede banken en eventueel aangevuld worden met turntoestellen voor zowel jong als oud.

Er moet zeker werk gemaakt worden van een openbaar toilet in het centrum en in de openbare gebouwen zou een betere toegankelijkheid moeten gegarandeerd worden. Ook de openbare werken kunnen we optimaliseren.

Kolonie

Waardevolle landschappen, zoals de kolonie, moeten bewaard worden.

Ook hebben we de laatste tijd hebben met z’n allen al wel wat opgevangen over mogelijke plannen voor de bouw van een nieuwe penitentiaire instelling hier in ons dorp. Wij als N-VA Merksplas kunnen dit uiteraard alleen maar toejuichen! Eens te meer aangezien de huidige infrastructuur die dateert van 1824, het niet meer toelaat een optimale veiligheid te garanderen.

Reeds vele jaren is er telkens gerenoveerd en vernieuwd waar nodig is om de goede werking en veiligheid te kunnen blijven bestendigen, maar tot op vandaag nog niet ver genoeg. Daarom is een nieuwe penitentiaire instelling broodnodig in onze gemeente. Ook aangezien het de grootste werkgever is van ons dorp. Wij denken dan aan het personeel die instaat voor de bewaking, medische zorg, psychosociale diensten, administratieve diensten enz. De ruimte is er voor de bouw, maar tegelijkertijd dient er rekening te worden gehouden met de randinvloeden zoals milieu, de inwoners, e.d. Alsook een zinvolle herbestemming van het huidige complex.

Nieuws over dit onderwerp

Bouwen op de voetbalvelden in de Hoevestraat?

We keren even terug naar de laatste gemeenteraad van 15 juni waarop het volgende punt stond :  “Patrimonium. Open oproep kandidaturen verkoop onder voorwaarden gronden voetbalvelden Hoevestraat …