Over N-VA Merksplas

Velen onder u hebben in ons kieskanton bij de laatste federale verkiezingen hun wil tot verandering uitgedrukt: maar liefst 28.5 % stemde voor de N-VA. Een bewuste en oprechte keuze! De N-VA wil immers een Vlaanderen met meer eigen bevoegdheden. In de plaatselijke politiek is het ons doel om eigen accenten te leggen in Merkplas

Dat willen we realiseren door op elke gemeenteraad aanwezig te zijn met een ruime delegatie. Voorlopig zitten we nog op de publieke tribune. Elke beslissing van de gemeenteraad volgen we mee.  Daarna beoordelen en bespreken we die met onze leden om onze visie te versterken. Wij willen steeds constructief meewerken in onze gemeente, waar de inwoners  centraal staan. Laat ons van Merksplas samen een plek maken waar het aangenaam wonen is!

DUIDELIJKE TAAL, DUIDELIJKE VISIE

De N-VA-afdeling in Merksplas zal zich degelijk voorbereiden en terdege documenteren voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Van ons mag je duidelijke taal en een duidelijke visie verwachten. De N-VA is een partij van haar woord en Bart De Wever is een man van zijn woord. Zijn rechtlijnigheid oogst bewondering, wat men ook mag beweren.

WERK MEE AAN EEN STERK N-VA IN MERKSPLAS

Onze verkiezingsslogan “Nu durven veranderen” is ook een oproep aan de inwoners van Merksplas. Steeds meer mensen sluiten zich bij ons aan en willen de noodzakelijke verandering. Velen onder hen hebben ook onze N-VA-ploeg in Merksplas versterkt. Bent u ook een Vlaamsgezinde vrouw of man die mee wil werken aan een sterke N-VA-vertegenwoordiging in Merksplas?