Dierenwelzijn

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Luc Holthof

In een moderne samenleving als deze van vandaag hechten we steeds meer belang aan het welzijn van dieren. Maar liefst 92 procent van de Vlamingen vindt dierenwelzijn voor huisdieren belangrijk tot zeer belangrijk en maar liefst 86 procent deelt deze mening ook over consumptiedieren. Huisdieren vormen een belangrijk onderdeel van het gezin, maar we denken ook steeds meer na over wat op ons bord ligt. Kortom, we willen een humane behandeling voor alle levende wezens.

 

Een diervriendelijker Vlaanderen

Met N-VA en met Ben Weyts als eerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn wordt deze materie voor het eerst serieus genomen en sterk verankerd in Vlaanderen. Zowel op gewestelijk als lokaal niveau is er genoeg werk aan de winkel, maar de eerste stappen richting een diervriendelijker Vlaanderen worden gezet.

 

N-VA Merksplas & dierenwelzijn

N-VA Merksplas maakt zich ook hard voor een samenleving waar dieren met respect worden behandeld.

Concreet betekent dit dat we:

  • nazien op de toepassing van gewestelijke intitiatieven rond o.a. het zwerfkattenbeleid zoals het kattenplan
  • voorstander zijn van een kordate aanpak van dierenmishandeling
  • tegen onverdoofd slachten zijn
  • voorstander zijn van extra sensibilisering rond castratie en sterilisatie van (zwerf-)katten en het probleem rond broodfokkers
  • tegen elke vorm van onnodig dierenleed zijn
  • een aanspreekpunt willen zijn voor vrijwilligers om zo te kijken wat er beter kan in de gemeente

 

 

 

Nieuws over dit onderwerp

Ook Merksplas plakt huisdierenstickers!

Dierenminister Ben Weyts lanceerde in mei de uniforme huisdierensticker. Tijdens de gemeenteraad van mei maakten we met N-VA het gemeentebestuur erop attent dat ze deze stickers konden bestellen. We …

Het actieve zwerfkattenbeleid van Merksplas

Minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft de gemeenten gevraagd om inzicht te geven in hun huidig zwerfkattenbeleid. Begin 2016 zal de minister de gegevens evalueren en mogelijk bijsturen. N …