Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 18 juni 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

In de bijlage kan je ons verslag van de gemeenteraad van juni terugvinden. U leest er hier meer over …

Op 17 juni 2020, over deze onderwerpen: De Kolonie

Maandag stond het aanbestedingsdossier van de cascorestauratie fase 5 en 6 op de agenda. Het gaat hier dus over het woonstalhuis noord en de 2 koeienstallen. Even enkele zaken op een rijtje: de gemeente heeft van agentschap onroerend erfgoed de toestemming gekregen om de termijn om dit project te …

Op 2 juni 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Jeugd

Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts menen dat deze steun het sociale weefsel van onze …

Op 26 mei 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

N-VA had mondelingen vragen ingediend over de verschillende wegenis- en rioleringswerken in Merksplas. Dat deze werken gebeuren in onze gemeente maakt duidelijk dat men investeert en dat is een goede zaak. Iedereen heeft ook begrip voor de mogelijke hinder die wegeniswerken kunnen meebrengen. Wat de …

Op 18 mei 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

In de bijlage kan je ons verslag van onze vragen en de antwoorden vanuit het gemeentebestuur rondom COVID-19 in de gemeenteraad van mei 2020 terugvinden. U leest er hier meer over …

Op 12 mei 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De gezamenlijke Merksplasse oppositie begrijpt niet waarom het schepencollege de gemeenteraad op 18 mei e.k. fysiek wil laten samenkomen.N-VA en Groen dringen er samen op aan dat die vergadering opnieuw online verloopt, net als op 20 april. ‘Op een week tijd verdriedubbelde het aantal besmettingen …