Veiligheid

Veiligheid in het dorp waar je woont is nog altijd een heel belangrijke factor en ook een collectieve verantwoordelijkheid.

Wijkcomité

Daarom opperen wij voor het inschakelen van wijkcomités. Deze wijkcomités zien wij als de meest voor de hand liggende instantie om de signaalfunctie te vervullen als het gaat om bv. verkeersproblematiek aan te kaarten. De wijkcomités staan letterlijk het dichtst bij mogelijke verkeersmoeilijkheden. Op deze manier kan het verkeersbeleid ook geoptimaliseerd worden. We vertrekken hierbij dus weer vanuit de noden en behoeften van de Spetsers.

Onder veiligheid bevinden zich ook nog heel wat andere verschillende zaken en doelgroepen. We hebben er enkele belangrijke hoofdgroepen uitgehaald :

Politie

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Tine van der Vloet

De wijkagent is de antenne van het politieapparaat maar hij is geen superman. Hij moet nog voldoende tijd hebben om zijn wijk te bezoeken en zo nog echt contact hebben met de bewoners van Merksplas. Door inspraak van de burger via wijkwerking met de wijkagent wordt veiligheid een collectieve verantwoordelijkheid. Er moet niet meer ‘blauw’ op straat, maar het ‘blauw’ moet meer de straat op. Ook moet er éénduidigheid komen van het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht (GAS) voor bestrijding van criminaliteit, vandalisme en overlast in de volledige politiezone.

Burger en zelfstandigen

Herinstallatie van het Buurt Informatie Netwerk (BIN) en Winkel Informatie Netwerk (WIN) om diefstal of andere vormen van overlast te bestrijden.
Er moet ook gezocht worden naar een beveiligde parkeerzone voor vrachtwagens.


Preventie

Aandacht hebben voor preventie, zoals kleine criminaliteit niet verwaarlozen want dit kan escaleren en een veiligheidsgevoel is nog altijd zeer belangrijk.

 

Brandweer

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Luc Holfthof

De overgang naar de Hulpverleningszone Taxandria is volop aan de gang.  Die zone is een samengaan van een aantal gemeentes in de buurt en bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.

Bedoeling van de zone is dat het beheer van alle korpsen binnen die zones efficienter zal gebeuren waardoor er een besparing zal zijn voor de gemeenten.

Nieuws over dit onderwerp

Verslag gemeenteraad oktober 2019

In de bijlage kan je ons verslag van de gemeenteraad van oktober terugvinden.  Er stonden zeer veel agenda’s op de agenda die moesten goed gekeurd worden. Dit gaat dan over bv: IOK, IVEKA, Fluvius …

GAS-boete bij bezit en gebruik van lachgas.

De negatieve invloeden van lachgas komen meer en meer onder de aandacht. Wij vroegen het gemeentebestuur alvast naar hun mening hierover. Zij zijn van mening om dit in een groter geheel te gaan …