Cultuur

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Tine van der Vloet

 

Als N-VA Merksplas willen we op gebied van cultuur inzetten op 3 domeinen:

Cultuurconsumptie organiseren:

We willen Spetsers laten proeven van bestaande culturele uitingen. Het is van belang dat mensen zich aangesproken voelen tot cultuur en dat cultuur niet enkel voor een select groepje geïnteresseerden is weggelegd. We willen cultuur opentrekken naar onze bevolking door cultuur tot bij de mensen te brengen. Dit willen we doen door bijvoorbeeld in te zetten op straattheater, huiskamervoorstellingen, inbedding van een publieksstemming voor de uitreiking van culturele prijzen, verlagen van financiële drempel,…  

Cultuurproductie realiseren:

Enerzijds wil N-VA Merksplas mensen die uiting aan hun culturele ontplooïng willen geven hiertoe, in de mate van het mogelijke, kansen bieden. We willen hierbij inzetten op infrastructuur/materiaal en begeleiding in de ruime zin.

Anderzijds willen we Spetser actief toeleiden naar het zelf maken van cultuur. Hierbij willen we inzetten op culturele workshops op bijvoorbeeld Merksplas Feest, het verbinden van culturele verenigingen met het onderwijs om bijvoorbeeld een theaterproject met kinderen uit te werken, een platform geven aan kwetsbare groepen om zich cultureel te uiten in de samenleving (bijvoorbeeld een project met mentaal gehandicapten om de vuilbakken in het straatbeeld op te fleuren),…

Cultuurkritiek faciliteren:

We willen Spetsers een platform bieden om via cultuur uiting te geven aan eigen waarden, denkpatronen, kritische kijk op de samenleving, uiten van emoties door bijvoorbeeld het oprichten van een graffiti muur waarop mensen hun boodschappen kunnen verkondigen, organiseren van een talentenjacht voor poëzie,… 

Nieuws over dit onderwerp

Prikkelarme kermis: een feest voor iedereen

Goede tradities moet je in stand houden, en dus zette de kermis gisteren weer haar kramen alvast op in Merksplas. Vanaf dit weekend belooft het weer dolle pret te worden voor jong en oud. N-VA …

Renteloze lening vzw Kunstvrienden

De gemeente helpt, wat een goede zaak is, de VZW De Kunstvrienden om de financiering voor hun verbouwingen rond te krijgen.  Ze doen dit door een renteloze lening toe te kennen aan de vzw en de kosten …