Financiën

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Luc Holthof

Inkomsten

De inkomsten van een gemeente bestaan voornamelijk uit dotaties van hogere overheden en opcentiemen op diverse belastingen. Het is dan ook logisch dat lokale werkgelegenheid zeer belangrijk is omwille van het feit dat zowel de bedrijven als de werknemers bij zullen dragen aan de inkomstenzijde van de financiën van onze gemeente. Daar hebben we voorbije jaren echter een aantal gevallen gehad van een dalende werkgelegenheid door het vertrek van grote werkgevers. Als gemeente moeten we er alles aan doen om deze lokale werkgelegenheid te behouden en indien mogelijk uit te breiden.


Daarnaast hebben we de inwoners die bijdragen aan de financiën. Het is dan ook van belang voor de werking en ontwikkeling van een gemeente dat de inwoners zich goed voelen en in de gemeente blijven wonen zodat zij ook hun bijdrage blijven leveren.

Uitgaven

De afgelopen jaren zijn er enorm veel zaken gerealiseerd in Merksplas. We hebben een mooi gemeenschapscentrum en een nieuwe sporthal. Er is begonnen aan de (ver)bouw(ing) van het sociaal huis. Allemaal infrastructuur die nuttig is en waar we nog lang van zullen kunnen genieten.

Transparantie

Het probleem dat wij met deze initiatieven hebben is dat er naar de bevolking toe weinig transparantie is over de financiële impact. Ook de documenten die wij konden inkijken zijn hier weinig onthullend over.

Zo is er bijvoorbeeld een meerjarige financiële planning die iedere burger kan opvragen. Jammer genoeg staat daar geen woord uitleg bij wat het vrij moeilijk maakt om deze gegevens te interpreteren.

Sinds onze oprichting volgen we actief de gemeenteraden. Op deze raden hebben we een aantal zaken bij begrotingsaanpassingen zien passeren die wel zeer snel werden afgehandeld en zonder enige uitleg werden goedgekeurd. Voor ons lijken dit dan eenmalige inkomsten die geboekt worden om de begroting sluitend te maken en verschuivingen in kosten zonder verder veel uitleg.

Toekomst?

Er is een studie geweest over de financiën van de gemeenten en daar bleken we niet slecht uit te komen maar zolang we de cijfers zelf niet kunnen controleren, durven wij ons daar toch vragen bij te stellen. De schuldgraad is enorm gestegen de afgelopen 10 jaar, gelukkig is deze het afgelopen jaar een beetje afgenomen. Met de huidige investeringen zal deze echter weer toenemen dit en volgend jaar en zullen we moeten blijven opvolgen wat de impact op lange termijn gaat zijn.

Waar wij als N-VA Merksplas naartoe willen gaan is dat we als bestuur, in samenwerking met de gemeentelijke administratie, een volledig transparant financieel beleid kunnen voeren. Dat begint bij het aanmaken van een document met voldoende uitleg over alle budgetten en vooral de wijzigingen met hun reden. Als we dit kunnen bewerkstelligen dan zal er binnen de bevolking automatisch een groter draagvlak ontstaan voor de huidige investeringen.

Als er in de toekomst problemen zijn om het budget sluitend te krijgen willen wij er zeker over waken dat er zo veel als mogelijk gewerkt wordt met besparingen over alle diensten heen. Verhogingen van de belastingen zullen we te allen tijde proberen te vermijden en zijn een uiterst en laatste middel om de budgetten in evenwicht te krijgen.

We ijveren dus voor transparantie en openheid rond het financiële beleid alsook voor een sluitend budget gericht op prioriteiten.

Nieuws over dit onderwerp

Verslag gemeenteraad september 2019

In de bijlage kan je ons verslag van de gemeenteraad van september terugvinden.  We kregen een uitéénzetting over het mobiliteitsplan van de provincie. In maart keurden we de verdere samenwerking al …

Je gemeente telt

“Waar gaan mijn belastingen naartoe?”, is een vraag die veel mensen zich stellen. Met het platform  www.jegemeentetelt.be, een initiatief van Tree company en De Wakkere burger, werd de informatie tot …