Geen controle op vuurwerk is ontolereerbaar voor N-VA Merksplas

Op 28 december 2016, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Gemeenteraad, Veiligheid

 

Als je vuurwerk wil afsteken met oudjaar, moet je hiervoor een vergunning aanvragen. Zonder vergunning ben je niet verzekerd voor mogelijke ongevallen. Na navraag door de N-VA fractie in Merksplas blijkt er geen controle uitgevoerd te worden op deze vergunningen met oudjaar. Dit is voor N-VA Merksplas ontolereerbaar.Ondanks de oproep van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) aan 308 Vlaamse burgemeesters om het vuurwerk tijdens de feestdagen te beperken tot één plaats in de gemeente, indien een verbod niet mogelijk blijkt, neemt de burgemeester geen enkele maatregel.

Voor N-VA Merksplas is vuurwerk iets waar met de nodige zorg en voorzichtigheid mee omgesprongen moet worden. In het verleden leidde het afsteken van vuurwerk voor gevaarlijke situaties en het verstoren van de rust voor mens en dier. Het is ook terecht dat burgers hun zorg hierover uiten. Jammer genoeg worden deze signalen door het gemeentenbestuur in de wind geslagen.

In de politiezone Noorderkempen geldt er geen verbod op vuurwerk zoals bijvoorbeeld in de politiezone Zuiderkempen. Er wordt in de politiezone Nooderkempen (waar Merksplas deel vanuit maakt) gekozen om te werken met vergunningen voor het afsteken van vuurwerk. Uit rondvraag tijdens de gemeenteraad van december bleek dat er geen controle is met oudjaar over het hebben van een geldige vergunning.  Volgens N-VA Merksplas zet dit de deur open voor wantoestanden met mogelijks desatreuze gevolgen voor mens en dier.

Als er op het gebruik van vuurwerk geen doorgedreven controle gebeurd is het  voor N-VA Merksplas beter om een algemeen verbod te handhaven, om de veiligheid te garanderen tijdens de oudejaarsnacht

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is