Onderwijs

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Tine van der Vloet

Bereikbaar en geïntegreerd

Kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind en elke school in onze gemeente, daar gaan we voor! Zo kunnen wij onze kinderen een eerste geslaagde stap aanbieden voor een succesvolle schooltijd en latere beroeps carrière. Een goede opleiding op maat van het kind is ook voor onze kinderen in Merksplas de basis van een succesvol beroepsleven.

Wij willen met N-VA Merksplas nóg meer de school naar de samenleving brengen, dus integreren in de lokale gemeenschap. Dit betekent concreet dat we de kinderen nog meer willen doen leren vanuit de samenleving en met de samenleving, om zo op jonge leeftijd een mate van verantwoordelijkheidszin voor onze Vlaamse, Europese en globale gemeenschap te creëren. Kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs met een netoverschrijdende werking, zowel op sociaal, materieel en financieel vlak.

Gemeentelijke taken

De functie van schepen van onderwijs is er één van coördinatie, vorming, permanent leren en cultuur. Bij het optimaliseren van onderwijs begrijpen we overdracht van kennis, bijsturen van onderwijsmethoden, aanpak van problemen (bv. pesten), mensen blijven motiveren en evt. bijscholen. De gemeente heeft op gebied van onderwijs en vorming een coördinerende rol.

Een onderwijsraad oprichten om de onderwijsmateries van de gemeente te coördineren. Op die manier wordt ook de netoverschrijdende samenwerking makkelijker.

Andere punten

Een verkeersveilige schoolomgeving moet verder kunnen worden gegarandeerd en de buitenschoolse kinderopvang kan verder worden geoptimaliseerd.

Ook moet er mogelijkheid zijn voor de uitbreiding van buitenschoolse onderwijsmogelijkheden.
 

Nieuws over dit onderwerp

MERKSPLAS zet resoluut in op zomerscholen

In juli en augustus kunnen meer dan 11.000 leerlingen naar 180 zomerscholen in 98 gemeenten. Het gaat nu al om veel meer leerlingen dan vorige zomer, toen ongeveer 7.500 kinderen en jongeren …

€ 120.917,00 in Digisprong-middelen in MERKSPLAS

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 120.917,00 in Digisprong-middelen in MERKSPLAS. “Dit is een ongeziene operatie. Scholen kunnen vanaf nu hun Digisprong voorwaarts nemen”, …