Sociale zaken

Sociale zaken

Verantwoordelijk gemeenteraadslid : Tine van der Vloet

Geïntegreerd

Wij pleiten voor een geïntegreerd lokaal sociaal beleid waarbij iedereen gelijke toegang krijgt tot het recht op een menswaardig bestaan. Een effectief lokaal sociaal beleid vereist niet alleen een samenwerking tussen gemeente en OCMW-diensten voor ICT, personeel en financiën maar ook een vlotte samenwerking tussen het lokaal bestuur en de verschillende welzijnsinstanties, zoals Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), locoregionaal gezondheidsoverleg en organisatie (LOGO), tewerkstellingsdiensten, huisvestingsdiensten, opleidingsdiensten, sociale dienstverleners en het Vlaamse netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen.

De toegankelijkheid en transparante informatie over het aanbod aan sociale dienstverlening is minstens zo belangrijk als de dienstverlening zelf. Daarom dient de gemeente werk te maken van een goed communicatiebeleid (welzijnsgids, digitale communicatie, laagdrempelige gemeentelijke diensten). We streven naar een beleid dat gericht is op sociale insluiting en een kwalitatieve zorg op maat van alle inwoners.

Verantwoordelijkheid 

De individuele verantwoordelijkheid moet hersteld worden, burgers moeten op hun individuele verantwoordelijkheid aangesproken worden. Onze sociale zekerheid is en blijft een verzekering waaraan ook verplichtingen verbonden zijn. Tegenover het recht op werkloosheidsuitkering staat de plicht om werk te zoeken en werk te aanvaarden. Tegen het recht op volwaardig deelnemen aan onze maatschappij staat de plicht om de taal te leren en zich te integreren. Deze wederkerigheid is cruciaal. Misbruiken kunnen dan ook niet door de beugel, aangezien het de samenleving in zijn geheel is die ervoor opdraait. Een geloofwaardig en rechtvaardig sociaal beleid speurt misbruiken op en bestraft ze.

Inclusief

Personen met beperkingen vragen niet om een ‘apart’ beleid. Daarom kiezen wij voor een ‘inclusief’ beleid, waarbij aandacht voor de specifieke noden van burgers met een beperking een evidentie is binnen elk beleidsdomein. Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen voor wonen, leven, werken, communicatie en informatie effectief bereikbaar, betreedbaar, betaalbaar en bruikbaar zijn voor iedereen op een onafhankelijke en gelijkwaardige wijze, of men nu een beperking heeft of niet.

Armoede

Ook de minder kapitaalkrachtigen moeten toegang krijgen tot het recht op een menswaardig bestaan. Mensen in armoede moeten volwaardig kunnen participeren aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten. Daarnaast moet wel volop de responsabilisering van de eigen zelfredzaamheid als remedie tegen armoede worden aangescherpt.

Nieuws over dit onderwerp