Seniorenbeleid

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Tine van der Vloet

Volwaardige groep

Senioren zijn mensen met vele mogelijkheden maar soms ook met beperkingen. Het is geen aparte groep in de maatschappij, maar een volwaardige groep die recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Deze personen moeten actief betrokken worden bij het beleid. Hierbij denken wij aan volgende punten :

Seniorenadviesraad :

om een brug te slaan tussen de gemeentelijke overheid en de senioren ijveren wij voor de oprichting van een seniorenadviesraad. Deze raad heeft niet enkel een adviserende functie maar geeft ook een stem aan de senioren in Merksplas. Een geoptimaliseerde seniorenraad is essentieel in een samenleving die steeds meer vergrijst. De bestaande senioren organisaties blijven we ondersteunen en bestendigen. We wensen de senioren actief te betrekken bij het beleid. Initiatieven vanuit die groep willen we ondersteunen. We stimuleren het vrijwilligerswerk ten behoeve van de actieve en hulpbehoevende ouderen. Als centraal aanspreekpunt kan het ambt van Schepen van sociale zaken, OCMW voorzitter en seniorenconsulent samengevoegd worden.

Huisvesting :

voor de toewijzing van een woning, bejaardenwoning, assistentiewoning, service flat of kamer in een woon- en zorgcentrum speelt de adviesraad een coördinerende rol. Dit kan ook gaan om andere woonvormen zoals een (aangepaste) éénsgezinswoning, kangoeroewoning of aanleunwoning.

Tegemoetkomingen :

Het is de taak van gemeente en OCMW om de ouderen in te lichten over de mogelijkheid van tal van financiële tegemoetkomingen om zo eventuele armoede bij senioren tegen te gaan. Uit een studie van de KHK Geel blijkt dat nog zeer veel ouderen in Vlaanderen subsidies laten liggen, omdat ze geen weet hebben van mogelijke tegemoetkomingen.

Nieuws over dit onderwerp