Burgemeester Wilrycx weigert senioren te geven waar N-VA wel voor ijvert: een nieuwe sociale ontmoetingsplaats in het centrum van ons dorp.

Op 18 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Seniorenbeleid, Sociaal weefsel, Sociale zaken

N-VA Merksplas vroeg op de gemeenteraad van 16 oktober 2017 aan het gemeentebestuur om een ruimte te voorzien waar mensen elkaar in een sociale omgeving kunnen ontmoeten, een ruimte centraal gelegen in de dorpskern. Het is nú het ideale moment om dit te voorzien aangezien de voormalige parochiehuis-site ontwikkeld wordt. Jammer genoeg vindt het zittende bestuur het niet nuttig om deze unieke kans te onderzoeken.


Een centrale locatie is belangrijk.

Vooral de locatie is van belang voor de N-VA-fractie. De beloofde serviceflats op de site alsook de woningen voor senioren in de Kernlindendijk of Ter Driezen én het rusthuis zijn allemaal vlakbij. Verre verplaatsingen zorgen ervoor dat we bepaalde doelgroepen missen. Daarom vinden we het belangrijk dat een dergelijk project erg centraal wordt ingepland.  N-VA stelde voor dat het gemeentebestuur samen met het OCMW-bestuur en de werknemers die werken rond senioren en kwetsbare doelgroepen bekijken welke nood er in Merksplas is om zo’n sociale ontmoetingsplaats te voorzien op die plaats.

Daarnaast vroegen we om te bekijken om de dagopvang voor senioren uit te breiden en dit centraal in de gemeente onder te brengen. De burgemeester gaf mee dat NOAH geen vragende partij is om uit te breiden. Nu zijn er plaatsen genoeg, maar wat binnen een tiental jaar? Het aantal Spetsers ouder dan 65 jaar is dan bijna het dubbelle van nu! Voor ons is het belangrijk dat het bestuur van nu een visie vormt voor de toekomst!
Ook hadden we graag aan inclusie gedaan door de zorginstelling binnen de gemeente hier meer bij te betrekken. Inclusie begint in uw gemeente. Het zou mooi zijn dat het gemeentebestuur hier het voorbeeld in nam.

Het aanbod dat er nu is, verspreid over het rusthuis, de Lindegalm of in Ter Driezen is voldoende voor onze senioren en kwetsbare doelgroepen binnen Merksplas vond de burgemeester.  Om dit alles samen te brengen op een plaats, centraal gelegen in de gemeente, was helemaal niet nodig.

Het bestuur deelt de mening van N-VA jammer genoeg niet en gaat zelfs niet eens de nood onderzoeken om een sociale ontmoetingsplaats te integreren in de ontwikkeling van de site van het parochiehuis.
De toekomstvisie van het bestuur konden we op de gemeenteraad dan ook niet horen.

Samenleving

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is