Sociaal weefsel

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Tine van der Vloet

Kostbaar

Ons kostbaar sociaal weefsel wordt van onderuit opgebouwd en niet van bovenaf opgelegd. Het gemeenschapsleven bloeit waar mensen zich thuis voelen, waar er jeugdbewegingen zijn, waar er een bruisende horeca is en een gezond ondernemingsklimaat heerst. Gemeentebesturen moeten optimale omstandigheden creëren waarin dit gemeenschapsleven kan bloeien en groeien.

Buurtwerkingen

De gemeente kan ondersteuning bieden aan de buurtwerkingen.

Dit kan onder andere door :

  • Centrale uitleendienst : dit houdt in dat we deze dienst promoten en ter beschikking willen stellen aan alle verenigingen en buurtwerkingen. Op deze manier kunnen kosten van activiteiten, georganiseerd door de bewoners van Merksplas, gedrukt worden. Het centraal ter beschikking stellen van deze uitleendienst is essentieel voor een goede werking.
  • Oprichting wijkraad : deze raden worden jaarlijks bij de gemeente geroepen. In overleg met de gemeente kunnen zaken besproken worden, problemen worden opgelost en beslissingen genomen worden.

Gemeentelijke infrastructuur

De bibliotheek kan uitgebreid worden met een spelotheek waar ouders en onthaalouders, naast boeken en films, ook pedagogisch verantwoord speelgoed kunnen ontlenen, zonder daarvoor extra kosten te moeten maken.

Wij ijveren ook voor multifunctioneel gebruik van gebouwen. Zo kan Spelewei gebruikt worden door de kinderopvang. In rekening genomen dat Spelewei van maandag tot vrijdag vrijwel niet in gebruik is, kan men tijdens deze dagen hier extra kinderopvang voorzien. Een budgetvriendelijke oplossing in tijden waar wij ook in onze gemeente elke cent moeten tellen.

Jeugdraad

Kinderen en jongeren moeten in onze maatschappij ook volop de kans krijgen om kind en jongere te zijn. Ze moeten de tijd en ruimte krijgen om op te groeien en mogen daarbij gerust fouten maken. Opgroeien tot volwaardige burgers gaat met vallen en opstaan. Dit neemt niet weg dat ook jongeren gaandeweg op hun fouten moeten worden aangesproken en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom zien wij een sterke jeugdraad als spil voor de inspraakmogelijkheden die jongeren in het lokale beleid kunnen hebben.

Daarom moet onze jeugdraad goed worden ondersteund door de schepen van jeugd en de jeugdconsulent. Het is belangrijk dat deze raad goed draait zodat de jeugd vanuit dit orgaan hun inspraak heeft binnen het gemeentelijk beleid. De jeugdraad en de jeugdconsulent kunnen dus zeker meer betrokken worden en zo ook geoptimaliseerd worden.

Vrijwilliger

Elke vrijwilliger is belangrijk! We willen samen met de verschillende organisaties in onze gemeente een stappenplan uitwerken naar de werving van vrijwilligers toe. Ook willen we meermaals deze vrijwilligers op een gepaste manier bedanken. Daarom willen wij ook aandacht blijven schenken aan ‘de week van de vrijwilliger’.

 

Verder wensen wij Merksplas verder uit te bouwen tot een Fair-Trade gemeente.

Nieuws over dit onderwerp

Sociale tewerkstelling in de Kolonie

Met N-VA Merksplas zijn we reeds lang vragende partij voor sociale tewerkstelling in de Kolonie. Vandaag konden we in de krant lezen dat Merksplas een stap zet in de richting die wij willen. We zijn …

Renteloze lening vzw Kunstvrienden

De gemeente helpt, wat een goede zaak is, de VZW De Kunstvrienden om de financiering voor hun verbouwingen rond te krijgen.  Ze doen dit door een renteloze lening toe te kennen aan de vzw en de kosten …