Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 17 augustus 2018, over deze onderwerpen: De Kolonie, Sociaal weefsel, Sociale zaken

Met N-VA Merksplas zijn we reeds lang vragende partij voor sociale tewerkstelling in de Kolonie. Vandaag konden we in de krant lezen dat Merksplas een stap zet in de richting die wij willen. We zijn enorm blij met de steun die de provincie hierbij aan onze gemeente geeft. N-VA pleitte reeds lang …

Op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Cultuur, Financiën, Gemeenteraad, Sociaal weefsel

De gemeente helpt, wat een goede zaak is, de VZW De Kunstvrienden om de financiering voor hun verbouwingen rond te krijgen.  Ze doen dit door een renteloze lening toe te kennen aan de vzw en de kosten voor de hypothecaire waarborg te dragen.  De vereniging verbindt zich ertoe om jaarlijks de …

Op 18 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Seniorenbeleid, Sociaal weefsel, Sociale zaken

N-VA Merksplas vroeg op de gemeenteraad van 16 oktober 2017 aan het gemeentebestuur om een ruimte te voorzien waar mensen elkaar in een sociale omgeving kunnen ontmoeten, een ruimte centraal gelegen in de dorpskern. Het is nú het ideale moment om dit te voorzien aangezien de voormalige parochiehuis …

Op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Seniorenbeleid, Sociaal weefsel, Sociale zaken

N-VA Merksplas vraagt aan het gemeentebestuur om een ruimte te voorzien waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een ruimte die centraal in de dorpskern gelegen is. Nu is het ideale moment om dit te voorzien, aangezien de voormalige parochiehuis-site ontwikkelt wordt.De vergrijzing laat zich ook in …

Op 20 mei 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Sociaal weefsel, Sociale zaken

Voorheen waren er plannen om samen met de sociale huisvestingsmaatschappij De Ark een gebouw op te trekken.  De Ark trekt zich nu, om onduidelijke redenen, terug uit het project.  Het nieuwe erfpacht dat we mee goedgekeurd hebben geeft nu Markdal de mogelijkheid om op deze locatie achter de Klipper …

Op 1 maart 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Lokale economie, Sociaal weefsel, Sport

Het gebruik van de verschillende gebouwen (Kapel, landbouwgronden, voetbalterreinen, open schuren) werd nu ook vastgelegd.  De gemeente is er in geslaagd om de prijs voor de Merksplasse verenigingen laag te houden.  De lokale voetbalploegen krijgen ook mooie nieuwe velden en betalen daar al bij al …