Sport

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Luc Holthof

Sport is naast een leuke en gezonde vrijetijdsbesteding ook van groot belang voor de maatschappelijke samenhang, integratie, opvoeding en de ontwikkeling van het sociaal kapitaal. Daarom wil N-VA Merksplas sport vooral inzetten als middel om positieve effecten te bekomen voor de Spetsers.

Een sporter zal immers zijn sociale contacten verruimen en gemakkelijk nieuwe mensen leren kennen.  Kinderen genieten in de sportvereniging van sport maar tegelijkertijd leren zij ook daar hun sociale vaardigheden te verbreden.

De sportraad als orgaan functioneert naar ons aanvoelen zeer goed.  Duidelijke regels, duidelijke communicatie en veel overleg over initiatieven maken dat de sportclubs kunnen bloeien onder de vleugels van de sportraad.

Speerpunten

Naar beleid toe ziet N-VA Merksplas nog een aantal mogelijkheden voor de sport en zet daarom in op de volgende vijf speerpunten:

  • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Hierbij moet er extra zorg en aandacht besteed worden aan kwetsbare groepen.  Dit is de manier bij uitstek om sociale uitsluiting te voorkomen.
  • Sport is ingebed in de levensstijl van de Spetsers. Hierbij is het belangrijk dat jong en oud blijvend gemotiveerd worden voor een gezonde levensstijl met voldoende lichaamsbeweging.
  • De gemeente is niet enkel een gesprekspartner voor de sportclubs, maar verbindt de sportclubs met andere maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld scholen en andere adviesraden.
  • Toegankelijke, goed onderhouden en kwaliteitsvolle sportaccommodaties stimuleren niet alleen mensen om te sporten, maar bevordert ook de veiligheid.
  • Als gemeente is het belangrijk om over de sportverenigingen heen samenwerkingsverbanden te ondersteunen.  Sportverenigingen kunnen enkel groeien en verbeteren als ze elkaar helpen. Het is belangrijk om in te zetten op uitwisseling van kennis maar ook zeker wat betreft de infrastructuur. Daarbij kan de oprichting van omnisportverenigingen in bepaalde situaties een mogelijke oplossing zijn.  

 

 

Nieuws over dit onderwerp

Verslag gemeenteraad september 2019

In de bijlage kan je ons verslag van de gemeenteraad van september terugvinden.  We kregen een uitéénzetting over het mobiliteitsplan van de provincie. In maart keurden we de verdere samenwerking al …