Gezinsbeleid

Gezinsbeleid

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Tine van der Vloet

Gezin

Het gezin is één van de hoekstenen van onze maatschappij. De leden ervan wonen en leven in de gemeente, verdienen er vaak hun brood, lopen er meestal school en genieten er van welverdiende ontspanning. Voor ouders is het steeds moeilijker om in deze maatschappij gezin en werk te combineren. Jonge gezinnen zijn in de maatschappij van vandaag haast verplicht om met z’n tweeën te gaan werken om rond te komen en een eigen huis te kunnen kopen. Daar komt de zorg voor de kinderen nog eens bovenop. De mogelijkheid om gezin en arbeid te combineren moet daarom geoptimaliseerd worden.

Kinderopvang

Gezinnen met tweeverdieners hebben daarom noodzaak aan een goede flexibele kinderopvang voor en na de schooluren, tijdens schoolvakanties of zelfs voor occasionele opvang (bv. ziekte van grootouders die instaan voor de kinderopvang). Deze noodzaak geldt natuurlijk ook voor andere gezinsvormen (bv. éénoudergezinnen).

De gemeente kan de onthaalouders actief ondersteunen. Deze ondersteuning kan een logistieke, inhoudelijke of financiële vorm aannemen (zoals starterspremies, speelgoedpremies enz.).

Ondersteuning

Wij zien graag de invoering van het loket kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Deze moet een makkelijk en toegankelijk aanspreekpunt zijn voor jonge ouders. Gezinnen die met vragen zitten over de opvoeding van hun kinderen moeten een duwtje in de juiste richting krijgen, zonder betuttelend behandeld te worden. De uitbouw van deze dienstverlening is hoogst noodzakelijk. Ook een gezinsambtenaar zou moeten ingevoerd worden binnen het kader van het sociaal huis.

Taalproject

Ook binnen andere beleidsdomeinen moet men ervoor zorgen dat men oog heeft voor de situatie van de gezinnen. Zo is het belangrijk dat er een voldoende socio-cultureel en sportaanbod in de omgeving is, zodat zowel ouders als kinderen zich op deze vlakken ten volle kunnen ontplooien. Ook moeten tarieven voor deelname aan allerlei activiteiten voor kinderen laagdrempelig zijn. Daarom willen wij dat het lokale bestuur voorafgaand aan elke beslissing een gezinstoets uitvoert. Op die manier kan men tijdig nagaan wat de gevolgen zijn van de maatregel in kwestie voor onze gezinnen en bijsturen waar nodig.

We kunnen jaarlijks een gezinsvriendelijk evenement organiseren d.m.v. optredens of voorstellingen.

De gezinswoning

Een gezin moet natuurlijk ook een plaats hebben om te wonen. En dat wordt tegenwoordig steeds moeilijker betaalbaar. De vraag naar geschikte gezinswoningen is vaak groter dan het aanbod. Vooral de vraag naar starterswoningen, woningen voor éénpersoonshuishoudens en woningen die voldoen aan specifieke noden groeit. Via stedenbouw normen opleggen om voldoende starterswoningen te voorzien en steun leveren voor kangoeroewoningen.
 

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad Februari 2016

Wat heeft de gemeenteraad van februari 2016 ons gebracht? Zie rechts voor de links naar de belangrijkste agendapunten. Lees meer over de andere agendapunten in het volledige verslag (in bijlage). We …