Mobiliteit

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Luc Holthof

STOP-principe

Om de mobiliteit in onze gemeente te optimaliseren zijn er een aantal zaken waar we bij stil moeten staan. In de mobiliteitsdiscussie bestaat er een STOP-principe : Stappers/Trappers/Openbaar vervoer/Personenwagens. De gemeente zou meer de focus moeten leggen op de stappers en trappers. Na vele goede projecten waarbij het fietspad naar Rijkevorsel het meest recente is hebben we vanuit Merksplas nog 2 steenwegen over waar de fietser de duimen moet leggen. De steenweg op Beerse en Weelde op zichzelf is een gevaarlijke baan door zijn slechte staat en de vele lange bochten. Een fietspad richting Weelde zou zeker voor de bewoners van het Zwart Goor een verbeterde mobiliteit geven. De al niet zo mobiele personen worden volledig beperkt door het feit dat er geen fietspad is die hen toelaat om naar Merksplas te fietsen.


Hoe ver is het naar het centrum?

Om deze Stappers en Trappers te motiveren willen wij de wandel- en fietsafstanden naar het centrum aanbrengen in de verschillende wijken in de gemeente. Op deze manier denken wij dat de mensen gestimuleerd zullen worden om meer de fiets te nemen of te voet naar het centrum te gaan.


Alternatief vervoer

Openbaar vervoer in samenwerking met de lijn promoten. Alle buurgemeenten hebben een samenwerkingsverband en overleg met De Lijn, Merksplas niet.

Ook uit gesprekken met personeel en bezoekers van de strafinrichting op de Kolonie merken wij dat die dienstregeling niet volstaat voor een vlotte toegang tot de bezoekuren van de penitentiaire instelling.

Kwaliteit garanderen

Het bestuderen van de huidige mobiliteit gebeurt d.m.v. de KNIK-norm (Kwaliteit-Netwerken-Iedereen-Knooppunten). De kwaliteit van de gemeentewegen hebben we volledig zelf onder controle en is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gebruik van fiets- en voetpaden is op dit ogenblik voor rolstoelgebruikers en ouderen niet evident, renovatie dringt zich op.


Verkeersremming

Onze gemeente bevat enkele plaatsen waar een zone-30 ingericht is. Dit is zeer goed voor de veiligheid, enige probleem met deze inrichtingen is dat ze niet herkenbaar zijn aan specifieke straatinrichting. Dat heeft dan weer als gevolg dat de mensen de zone, al dan niet gewild, negeren.


Vlot verkeer

Onze vaststelling van mensen die ons hierover aanspreken is dat de doorstroming van het verkeer in het centrum (van Turnhout richting Hoogstraten en omgekeerd) al te vaak zeer stroef verloopt. Als we dan de redenen hiervoor bekijken dan zien we dat dit te maken heeft met vrachtwagens die de weg geheel of gedeeltelijk innemen tijdens leveringen. Daarom ijveren wij voor het hanteren van venstertijden voor het vrachtverkeer in het centrum. Dit om lange wachttijden tijdens de spits te vermijden.

Momenteel loopt er ook een mobiliteitsstudie voor de ganse Noorderkempen om de huidige intergemeentelijke verkeersstromen in kaart te brengen en een visie voor de toekomst uit te werken. Overleg met naburige gemeenten en andere overheden is hierin cruciaal.


Verkeersraad

De verkeersraad heeft in het verleden zeer belangrijke dossiers behartigd, jammer genoeg is de werking van deze raad de laatste tijd in het slop geraakt. Wij willen er voor zorgen dat deze raad maximaal gebruikt wordt om zijn expertise te leveren aan het gemeentebestuur. We willen dan ook zorgen voor een betere integratie van deze dienst.

Nieuws over dit onderwerp

Verslag gemeenteraad september 2019

In de bijlage kan je ons verslag van de gemeenteraad van september terugvinden.  We kregen een uitéénzetting over het mobiliteitsplan van de provincie. In maart keurden we de verdere samenwerking al …

Moeizame communicatie over de Steenweg op Beerse

Wij Spetsers kunnen er niet naast kijken, het Agentschap Wegen en Verkeer is opnieuw beginnen werken aan de Steenweg op Beerse. Hoe de communicatie verlopen is naar de omliggende bewoners toe kan een …