Jeugd

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Tine van der Vloet

De jongere

Voor N-VA Merksplas is het recht op een eigen plek voor kinderen en jongeren in onze gemeente een absolute prioriteit.

Enerzijds is hier voor N-VA Merksplas de fysieke betekenis belangrijk, namelijk een toegankelijk en veilig aanbod van speelpleintjes, skateparken, jeugdhuis, speelbossen,…

Anderzijds is voor ons ook  de morele betekenis en engagement erg belangrijk: in onze Merksplasse samenleving willen wij ons er toe verbinden dat kinderen en jongeren (onze toekomst) actief aanvaard worden en niet enkel gedoogd worden omdat het moet.

De jongeren zijn een deel van de maatschappij

N-VA Merksplas ziet deze jonge Spetsers als actieve deelnemer die zich met al hun kwaliteiten moeten kunnen bewegen in de samenleving. Wij willen jongeren/kinderen zichtbaar aanwezig in ons dorp en niet ergens weggestoken in bijvoorbeeld ondergrondse, afgeschermde fuifzalen en dergelijke.

Als stimulator willen we jongeren prikkelen om hun rol in de maatschappij als kind, als jongere op te nemen. Met andere woorden om zichzelf te ontplooien tot geëngageerde Spetsers. Hierbij moeten wij als gemeente meegaan met de leefwereld van deze jongeren en creatief inzetten op hedendaagse ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld digitalisering van het vrijwilligerswerk, aanhalen van nieuwe jeugdculteren, proactief inspelen op cyberpesten,…

 

Het is duidelijk dat wij als N-VA Merksplas met een frisse blik, boordevol ideeën, maar bovenal met een hart voor onze jongeren aan de slag gaan.

Nieuws over dit onderwerp

Verslag gemeenteraad oktober 2019

In de bijlage kan je ons verslag van de gemeenteraad van oktober terugvinden.  Er stonden zeer veel agenda’s op de agenda die moesten goed gekeurd worden. Dit gaat dan over bv: IOK, IVEKA, Fluvius …

GAS-boete bij bezit en gebruik van lachgas.

De negatieve invloeden van lachgas komen meer en meer onder de aandacht. Wij vroegen het gemeentebestuur alvast naar hun mening hierover. Zij zijn van mening om dit in een groter geheel te gaan …