Toerisme

Verantwoordelijk gemeenteraadslid : Luc Holfthof

Toerisme wordt steevast gekoppeld aan vrije tijd, maar heeft uiteraard ook een groot economisch belang. Wij zijn ervan overtuigd dat Merksplas naar de toekomst toe een kwalitatief hoogstaand toeristisch aanbod kan bieden. Het is essentieel om dit optimaal te promoten en bekend te maken bij de relevante doelgroepen. VVV Merksplas moet dus zeker verder ondersteund worden.

  • De horeca en middenstand moet meer betrokken worden bij het toerismebeleid.
  • Nieuwe en bestaande toeristische activiteiten kunnen meer ondersteund worden en we kunnen de reeds aanwezige fiets- en wandelroutes, ruiterspaden en trage wegen verder uitbreiden.
  • Waardevolle landschapselementen kunnen opgewaardeerd worden en in kaart worden gebracht. Het historisch erfgoed moet behouden blijven én worden benut (denk aan de Kolonie) op een economisch verantwoorde manier.
  • Bivakplaatsen voor jeugdbewegingen inrichten.

Nieuws over dit onderwerp

Weetjes van de maand december

Op vraag van jongeren uit Merksplas komt er een BMX-parcours naast het sportcentrum ‘t Hofeind. Er vindt nog overleg plaats, ook met de jongeren, voor de inrichting hiervan. Tot ons groot …

Gemeenteraad September 2015

Agendapunten Het project "Ruilverkaveling Zondereigen" loopt op zijn einde.  De grote werken zijn gebeurd en nu zit het project in de fase van de toebedeling van de gronden aan de rechthebbenden …