Landbouw

Landbouw

Verantwoordelijke gemeenteraadslid: Tine van der Vloet

Lokaal

Landbouw is een belangrijk gegeven in onze gemeente. Heel wat Spetsers hebben zelf een landbouwbedrijf of zijn werkzaam binnen de sector.

Wij hechten veel belang aan kennis over de ontwikkelingen binnen de sector. Op die manier kunnen wij de landbouwers binnen onze gemeente raad geven. Landbouw is een Vlaamse materie. Wij zullen er dus vooral voor zorgen dat het lokale beleid afgestemd is op de beslissingen vanuit het Vlaamse niveau. 

De toekomst

N-VA heeft een nuchtere kijk op de landbouw. Specialisering en diversifiëring zijn voor de landbouw de beste verzekering voor de toekomst. Daardoor is het belangrijk om in wetenschappelijk onderzoek en vernieuwing te blijven investeren. Vanuit de Vlaamse regering zal N-VA dan ook de kaart van vernieuwing blijven trekken.

Duurzame technieken verbeteren de leefbaarheid van landbouwbedrijven op zowel economisch, ecologisch als sociaal vlak. Daarom hecht de N-VA veel belang aan het verduurzamen van de Vlaamse landbouw.

 

Nieuws over dit onderwerp