Migratie en Integratie

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Luc Holthof

Inburgering

Inburgering van nieuwkomers is voor ons essentieel als opstap naar een succesvolle integratie. Lokale besturen spelen een belangrijke rol om nieuwkomers te verwelkomen en actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Nederlands leren is hierbij een cruciale hefboom. Een hecht sociaal weefsel maakt dat de gemeente ‘leeft’ en dat nieuwkomers voelen dat ze erbij horen. Het opnemen van burgerschap door nieuwkomers vraagt ook actief burgerschap van elke Vlaming.

Ondersteuning

De gemeente zelf kan om te beginnen standaard informatie geven over winkels, openbaar vervoer en algemene zaken die iedereen aanbelangt. Daarnaast kunnen we ook nog allerlei initiatieven ondersteunen die deze nieuwkomers opvangen, zoals :

  • Het OCMW kan mensen vragen Nederlands te leren, taallessen te volgen. Om de integratie te bevorderen is een behoorlijke kennis van het Nederlands gewenst, binnen de bestaande regelgeving moet er gezocht worden naar manieren om de steuntrekkers te stimuleren om lessen te volgen zodat zij zich volop kunnen integreren.
  • Ook de wijkagent kan hier een grotere rol spelen door nieuwkomers regelmatig te bezoeken zodat zij deze persoon ook beter leren kennen. In grote steden zijn er fenomenen van nepadressen, wij zijn van mening dat er in Merksplas ook voldoende controles moeten zijn om deze fraude aan te pakken. Hetzelfde geldt voor schijnhuwelijken of schijnpartnerschap.
  • Een goed uitgewerkt integratiebeleid, dus een goede samenwerking tussen gemeente, scholen, verenigingen, VDAB enz., maar ook een intensieve samenwerking tussen de gemeentediensten, politie en OCMW. Ook kan er sprake zijn van een partnerschap tussen het OCMW en het gemeentelijk onthaal voor bv. Nederlands leren, begeleiding van werkzoekenden enz.
  • Ook inburgeringscoaches kunnen ingezet worden voor een betere integratie. Deze coaches gaan bij de mensen thuis praten over bv. de gemeente, de algemene gang van zaken in het dorp (dokter, sportclubs, winkels enz.). Deze coaches zorgen ervoor dat nieuwe Spetsers in een minimum aan tijd geïnformeerd en geïntegreerd zijn in onze gemeenschap.
  • De jeugd is de toekomst. Wij ijveren voor een lokaal partnerschap tussen school, ouders en het verenigingsleven om alle kinderen dezelfde kansen te bieden. Een goede kennis van het Nederlands bij hen stimuleren, hun sociaal netwerk versterken en hen uitdagen om mee te werken aan de samenleving van morgen.

Nieuws over dit onderwerp

Verslag OCMW-raad mei 2016

Er waren op deze OCMW-raad maar een klein aantal agendapunten. Bij deze agendapunten waren er geen noemenswaardige op of bemerkingen. Wil je het antwoord weten op de vraag van april naar de cijfers …

Verslag OCMW-raad april 2016

Er waren op deze OCMW-raad maar een klein aantal agendapunten. Bij deze agendapunten waren er geen noemenswaardige op of bemerkingen. Wil je het antwoord weten op onze vraag naar de cijfers van de …