Gezondheid

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Tine van der Vloet

Het ondersteunen van een goede gezondheid en preventie is een heel belangrijk thema. Het oprichten van een gezondheidsraad is dan ook zeker gewenst.

Vanuit de gemeente kan men jaarlijks cursussen inrichten i.v.m. eerste hulp, hartmassage en gebruik van defibrillator. Dit ook voor verenigingen en onderdeel laten uitmaken van het subsidiereglement.

Ook kan de gemeente campagnes organiseren omtrent orgaandonatie.

Nieuws over dit onderwerp

Verslag gemeenteraad oktober 2019

In de bijlage kan je ons verslag van de gemeenteraad van oktober terugvinden.  Er stonden zeer veel agenda’s op de agenda die moesten goed gekeurd worden. Dit gaat dan over bv: IOK, IVEKA, Fluvius …

GAS-boete bij bezit en gebruik van lachgas.

De negatieve invloeden van lachgas komen meer en meer onder de aandacht. Wij vroegen het gemeentebestuur alvast naar hun mening hierover. Zij zijn van mening om dit in een groter geheel te gaan …