Gemeenteraad februari 2018

Na een geannuleerde gemeenteraad van januari waren er ook op deze gemeenteraad weer geen grote dossiers te bespeuren. 

 

Uit een agendapunt hebben we geleerd dat de integratie van OCMW en gemeente volgens het bestuur bezig is.  Zo zal op het einde van het jaar het budget van zowel gemeente als OCMW in 1 document terug te vinden zijn. 

Om door te gaan op hetzelfde onderwerp hebben we gevraagd hoe het staat met de volledige integratie tussen OCMW en gemeente.  De wetteksten die begin februari ’18 werden gepubliceerd worden nu bekeken en gevolgd.  Er zullen weinig tot geen veranderingen zijn voor de personeelsleden van de gemeente en OCMW, enkel voor de functie van “secretaris” moet nog een oplossing gezocht worden.  Dat zijn er nu 2 en dat zou er 1 moeten worden. 

Uit onze vraag over het feit dat werd vastgesteld dat er in Merksplas zeer weinig controle is op de naleving van de zone 30 rond de school wees het bestuur verrassend genoeg op het feit dat de Leopoldstraat toch dicht staat rond de schooltijd, “dus is er geen probleem”.  Over het feit dat de zone rond de Bevrijdingstraat geen zone 30 is, was men zich er niet van bewust.  Dat gaat worden nagekeken. 

 

We stelden nog een vraag over de kolonie en de open oproepen rond de resterende gebouwen.  De open oproepen rond een invulling van 3 gebouwen van de kolonie: Quarantaine stal, Hooischuur, aardappelkelders blijkt nu op niets uitgedraaid te zijn.  Er zal in de toekomst een nieuwe oproep komen wanneer de werken wat verder staan en de mogelijke intekenaars een beter zicht hebben op de concrete invulling en wanneer het domein ook aantrekkelijker is.  Rond onze vraag over de uitspraken van de burgemeester (tijdens de burgemeestersmarathon) over het middenmagazijn en de huizen daarrond was er een nogal wazige uitleg met veel “als, als”.  De invulling van de strafinrichting en de beslissingen die men daarin neemt staan in de weg van de invulling van dit stukje kolonie.  Op de gemeenteraad geeft de burgemeester toe dat dit een dossier dat misschien binnen 8 jaar zijn invulling gaat krijgen.