Gemeenteraad januari 2017

 

De agendapunten van deze gemeenteraad waren inhoudelijk niet van dien aard dat er zware beleidsmatige keuzes gemaakt werden.

De discussie over de beslotenheid van de Beheerscommissie kolonie laaide weer op omdat wij vroegen om de notulen van de gemeenteraad aan te passen omdat de stelling van de burgemeester “Die vergadering is van besloten aard” niet werd vermeld.

De burgemeester ontkende dat dit zo gezegd was en kwam weer met het “dreigement” om minder info te geven in de adviesraden.

Daar kunnen wij uiteraard niet mee akkoord gaan, de adviesraden moeten volledige inzage in de dossiers hebben zodat zij hun werk naar behoren kunnen uitvoeren.  Wat er moet gebeuren is dat er voor de leden van deze adviesraden duidelijkheid komt over welk gegeven al dan niet van besloten aard is.

 

In september hadden wij gevraagd om te bekijken of de hoofdingang van het Zwart Goor veiliger te maken door een inhaalverbod in te stellen.  Dit is ondertussen doorgevoerd en de aanvraag ligt bij Agentschap Wegen en Verkeer.

 

Uit een antwoord op onze vraag of de gemeente gaat ingaan op de vraag om deel te nemen aan de UitPAS kunnen we afleiden dat dit niet gaat gebeuren en dat de gemeente eerst de vrijetijdspas volledig gaat uitwerken.

Kijk in de rechterkolom van deze site waar je de link naar het volledige verslag van de gemeenteraad kan lezen.