Geschiedenis N-VA Merksplas

N-VA Merksplas is een afdeling die opgericht is onder impuls van Tine van der Vloet die vanuit het arrondissement eerder al deelnam aan de Vlaamse (2009) en federale verkiezingen (2010).

Een aantal geïnteresseerden werkten toen mee aan de verdere uitbouw van de afdeling. Tegelijkertijd zorgden zij er mee voor om de afdeling verder te profileren binnen de gemeente en zo ook hun aanwezigheid binnen de gemeente verder uit te bouwen. 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (2012) is de afdeling verder uitgebreid met mensen die mee wilden werken en denken. Deze uitbreiding was nodig om er voor te kunnen zorgen dat we naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 konden gaan met een ploeg en een programma. 

Deze ploeg heeft toen een programma neer kunnen zetten dat van een fiks aantal Spetsers de goedkeuring kreeg. Het resultaat mocht er zijn! 3 verkozen gemeenteraadsleden en 1 raadslid voor het OCMW. Vanaf 1 januari 2016 hebben we ook een zetel in de politieraad. Dit mandaat wordt opgenomen door Tine van der Vloet.

Na 6 jaar oppositie te voeren stonden we er in oktober 2018 weer met een nieuwe en frisse ploeg. Ook het programma was zeer vernieuwend  en op maat geschreven voor onze gemeente.

Op 3 januari 2019 hebben Tine van der Vloet en Luc Holthof hun eed afgelegd als gemeenteraadslid en Greet Willemsen als lid van het bijzonder comité.

Het bestuur groeit verder uit en in februari 2019 wordt het nieuwe bestuur van onze afdeling aangesteld voor de volgende 3 jaar.

We werken dus samen verder aan een nog beter Merksplas.