Gebrek aan langetermijnvisie voor De Kolonie kost belastingbetaler geld

Op 22 februari 2019, over deze onderwerpen: De Kolonie
De Kolonie Merksplas

De gemeente Merksplas moet alweer op zoek naar een nieuwe concessiehouder voor de uitbating
van de brasserie, de polyvalente ruimtes en de gastenkamers op de Koloni
e. N-VA Merksplas
kaartte de situatie tijdens de gemeenteraad van februari aan, vooral met de vraag om voor de
uitbating een langetermijnvisie in te bouwen. Op die gemeenteraad kwam echter aan bod dat ook
in de totaalvisie voor de Kolonie nu wordt geschoven in planning. “Logisch dat een uitbater het
moeilijk krijgt als zelfs voor het gemeentebestuur geen duidelijke langetermijnvisie voorop staat”,
aldus N-VA-gemeenteraadslid Tine van der Vloet.

Nieuwe zoektocht naar uitbater
Voor de derde keer in twee jaar tijd gaat de gemeente Merksplas op zoek naar een nieuwe
concessiehouder voor de Kolonie. De overeenkomst met de huidige uitbaters wordt stopgezet
vanwege een oplopende betalingsachterstand. De zaak blijft wel nog tot mei open zodat geplande
activiteiten en boekingen kunnen doorgaan. N-VA Merksplas ijverde vorig jaar bij de toewijzing van
de concessie al dat visie meer moest doorwegen bij de beoordeling van het dossier. “Opnieuw
hebben we gepleit om bij de beoordeling van het nieuwe dossier langetermijnvisie een grotere rol te
laten spelen, we willen niet dat het gemeentebestuur zich tweemaal aan dezelfde steen stoot”, geeft
N-VA-gemeenteraadslid Luc Holthof aan.
In maart 2018 hekelde N-VA Merksplas reeds dat de stopzetting van de toenmalige concessie de
gemeente en dus ook de belastingbetaler handenvol geld kostte. Amper een jaar later doet zich een
vergelijkbare situatie voor. Tijd voor een andere aanpak, gezien de financiële situatie van onze
gemeente steeds schrijnender wordt, aldus Luc Holthof, hierbij verwijst hij naar de stijging van de
schuld tot 8,8 miljoen euro in 2019, een verdubbeling van de schuld per inwoner vergeleken met
2018.

Langetermijnvisie zorgt voor continuïteit
Op de gemeenteraad van 18 februari kaartte N-VA Merksplas de situatie aan. Werken in een
erfgoedsite is moeilijker en uitdagender voor een ondernemer. N-VA Merksplas pleitte dan ook voor
voldoende informatie en begeleiding naar de mogelijke nieuwe uitbaters toe. “Wanneer dit goed
wordt aangepakt is er wel degelijk kans op slagen”, zegt Tine van der Vloet, “als een ondernemer een
langetermijnvisie uitwerkt, en deze ook voldoende doorweegt in het beoordelingsproces van de
concessie, dan wordt iedereen daar beter van!”

Algemene visie gemeentebestuur ontbreekt voor de Kolonie
Op de gemeenteraad kwam echter naar boven dat het bestuur van Merksplas zelf niet echt een
langetermijnvisie heeft. Destijds werden voor de verschillende restauratiefasen van de Kolonie
subsidies toegekend door Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Daartoe diende wel
een meerjarenplanning te worden gevolgd. Het gemeentebestuur heeft toen een werkwijze afgesproken, maar nu blijkt dat ook hierin verschuivingen gebeuren. N-VA hoopt dat dit geen financiële gevolgen heeft naar de toegezegde subsidiëring toe. Bovendien blijken er spanningen tussen het gemeentebestuur van Merksplas en die andere subsidiërende overheid, Kempens landschap VZW. Ook dit komt het dossier niet ten goede.

N-VA hoopt dat het gemeentebestuur een totaalaanpak voor dit dossier uiteenzet, en dit met een
duidelijke langetermijnvisie. “De Kolonie is een mooi uithangbord voor onze gemeente, maar het
huidige gebrek aan visie zorgt ervoor dat de uitbating mank loopt en de belastingbetaler hier
bovendien voor opdraait.”, aldus Tine van der Vloet.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is