N-VA Merksplas hekelt keuze voor extra betaalde mandaten in OCMW

Op 18 februari 2019, over deze onderwerpen: OCMW-raad, Sociale zaken

Sinds 1 januari 2019 werden de OCMW- en gemeenteraad in alle Vlaamse gemeenten samengevoegd. Dit zorgt ervoor dat er minder betaalde mandaten zijn, waardoor er meer geld naar beleid kan gaan. In Merksplas gebeurt echter het omgekeerde en wordt voor meer mandaten gekozen. “Schandalig dat Leefbaar Merksplas een achterpoortje gebruikt om extra betaalde postjes te creëren”, geeft Greet Willemsen aan, die dit aanklaagde in het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken.

Achterpoortje in decreet zorgt voor extra betaalde mandaten in Merksplas

Met de invoering van decreet Lokaal Bestuur zorgde Vlaanderen dat het aantal betaalde mandaten binnen de gemeentes werd afgeslankt. Voor grote steden, waar heel veel sociale dossiers zijn, is er echter de mogelijkheid om een extra subcomité op te richten om deze sociale dossiers te behandelen. Groot was de verbazing bij N-VA Merksplas dat het nieuwe bestuur deze regeling aangreep om ook in het kleine Merksplas op deze manier extra betaalde mandaten te creëren. Greet Willemsen, lid van het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken voor N-VA Merksplas klaagde dit dan ook aan.

Wat het extra schrijnend maakt is dat de procedure, waarbij mensen zich kandidaat kunnen stellen om verkozen te worden voor dit subcomité niet werd gevolgd. Daarmee werd ook duidelijk wat de bedoeling was. Leefbaar Merksplas legde deze verkiezing naast zich neer en besliste om al de nieuwe betaalde postjes toe te wijzen aan mensen van hun eigen partij.

N-VA Merksplas wil rechtzetting

“We laten het hier niet bij”, zegt Tine van der Vloet, “we laten een klacht vertrekken naar de Gouverneur.” Daarin klagen we aan dat deze extra betaalde mandaten niet thuishoren in een kleine gemeente als Merksplas. Ook het feit dat de procedure niet gevolgd wordt en dat Leefbaar Merksplas gewoon mensen aanduid voor dit nieuwe comité klagen we aan. “We hopen dat de gouverneur Leefbaar Merksplas terechtwijst. Zo kan dat geld in de toekomst gaan naar de mensen die het nodig hebben, en niet naar de portefeuille van lokale politici.”, aldus een strijdvaardige Tine van der Vloet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is