Bestuur

Tom Janssen

Voorzitter, Communicatieverantwoordelijke

Luc Holthof

Ondervoorzitter, Gemeenteraadslid

Tine van der Vloet

Fractieleider - Gemeenteraadslid

Greet Willemsen

Lid Bijzonder comité sociale dienst

Kris Schuermans

Secretaris

Harrie van der Vloet

Penningmeester, ledenverantwoordelijke

Marc Peeraer

Bestuurslid

Safet Zenuni

Bestuurslid

Herman Verhoeven

Bestuurslid

Stan Schellens

Bestuurslid

Sonja Meyvis

Bestuurslid